Romaner & Noveller

SILA - Præsentation af grønlandske digtere og forfattere af i dag – en antologi
Forfatter: Aqqaluk Lynge
Isbn: 978-87-90393-00-7
Udgivelsesår: 1996
130 sider - 250 gram
Pris: 148,00 kr.

Beskrivelse

Forfatteren Aqqaluk Lynge har på vegne af Kalaallit Atuakkiortut (Grønlands Forfatterforening) samlet en række digte, noveller og uddrag af romaner af de grønlandske forfattere, som var aktive i året 1996. Antologien er på dansk, og oversættelsen er foretaget enten af forfatteren selv eller af en anden grønlandsk forfatter; dette for at sikre, at den oprindelige grønlandske ”sprogtone” og tankegang blev bevaret. Følgende forfattere er repræsenteret i antologien: Jørgen Daorana, Jørgen Fleischer, Knud Hertling, Augusta Jeremiassen, Elisa Jeremiassen, Ole Korneliussen, Frederik Kristensen, Ulloriannguaq Kristensen, Tungutaq Larsen, Aqqaluk Lynge, Hans A. Lynge, Aqigssiaq Møller, Afam Nielsen, Valerius Nielsen, Kristian Olsen aaju, Moses Olsen, Mariane Petersen, Beate Poulsen, Jens Poulsen, Otto Sandgreen, Ilaitsúnguaq Skade, Mâliâraq Vebæk, Villads Villadsen. Bogen, som er på dansk, er illustreret af kunstneren Anne-Birthe Hove.


AQAGUSSAP SIORNAGUT
Forfatter: Jørn Riel
Isbn: 978-87-90393-01-5
Udgivelsesår: 1997
153 sider - 290 gram
Pris: 48,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

Bogen er en oversættelse af Jørn Riels dybt gribende bog ”Før morgendagen”. En af de få ikke-morsomme bøger af Riel. Oversættelse til grønlandsk: Otto Sandgreen.


Imod det blålige - Tungujuaartumut
Taallat - Digte og noveller
Forfatter: Kristian Olsen aaju
Isbn: 978-87-90393-11-2
Udgivelsesår: 1998
62 sider - 130 gram
Pris: 78,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

Bogen indeholder en række digte samt fire noveller – alle, såvel digte som noveller – med tydelig inspiration fra aajus højtelskede Sydgrønland. Desuden digtet ”Et iscenesat digt * Taallaq isiginnaartitsissut”, som er tilegnet Aqqaluk Lynge på dennes 50-års fødselsdag. Bogen, som er illustreret med mange kridttegninger af aaju, er på dansk og grønlandsk.


Helmer Graaes første mord
Forfatter: Henning Jacobsen
Isbn: 978-87-90393-32-5
Udgivelsesår: 1999
305 sider - 450 gram
Pris: 98,00 kr.

Beskrivelse

Det var, mens Helmer Graae efter faderens begravelse sad midt på stuegulvet med bunker af uordnede papirer omkring sig, at han gjorde sit livs mest overraskende – og hvad der snart skulle vise sig – mest betydningsfulde opdagelse. Det, der pludselig åbenbaredes for Helmer, da et gulnet stykke papir gled ud af en bunke, var hverken en katastrofal stor gæld eller eksistensen af en ukendt formue, men noget, der for Helmer kom til at betyde mere end alt andet. ”udskrift af dombog”, stod der. ”Thi kendes for ret …” faderen havde et hemmeligholdt barn udenfor ægteskabet. Barnet – nu en voksen kvinde – var kun et år yngre end han selv. Helmer satte sig for at finde denne halvsøster. Eftersøgningen bringer ham til Sydgrønland, hvor hans fader arbejdede som yngre, og hvor søsteren har boet det meste af sit liv. Men søsteren er død – for egen hånd. Og hvad værre er: - hun var på dødstidspunktet sigtet for overlagt mord. Er Helmers søster morder? Helmer beslutter at finde sandheden om dette, men jo mere han udspørger indbyggerne i den lille bygd om søsterens liv og levned, jo mere speget synes affæren at blive, og han får med al uønskelig tydelighed at mærke, at han er en fremmed, - en dansker, - som ikke ustraffet kan snage rundt i lokalbefolkningens mere eller mindre lyssky privatliv. Truslerne mod hans eget liv bliver stærkere og stærkere.


Nipi inuit nunaannit
Stemmer fra menneskenes land

Isbn: 978-87-90393-45-7
Udgivelsesår: 2000
148 sider - 270 gram
Pris: 48,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

For at markere 50 året for Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne har Amnesty International, Kalaallit Nunaat, taget initiativ til at udgive en samling digte, noveller og essays. Det gode initiativ blev hilst med mange bidrag fra både børn og voksne, kendte såvel som ukendte. Bidragene er blandt andet udtryk for, at individets meningsytringer også kan bruges til at få luft for synspunkter, som man ønsker har høj prioritet for folket. Et folks stemme er som vinden. Den kan aldrig stoppes, ej heller bringes til at forstumme. (fra Josef Motzfeldts (Tuusi) forord)


Den sorte snor
Forfatter: Henning Jacobsen
Isbn: 978-87-90393-43-0
Udgivelsesår: 2000
258 sider - 360 gram
Pris: 98,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

Onkel Viggo har hængt sig. Eller har nogen monstro hængt Onkel Viggo? For Elias Olsen, meget nybagt politiassistent, er det indlysende, at Viggo selv har bundet rebet og selv har stukket hovedet i løkken. Ganske vist har der været noget hviskeri om hash-handel, men dette er næppe motiv nok til hverken mord eller selvmord. Efterhånden som han sammen med sin ældre kollega Morten får afhørt indbyggerne i Illoqarfik om dødfaldet, går det op for Elias, at han selv har levet en tryg barndom i bygden, overbeskyttet af en mor, som åbenbart alt for godt har kendt til Viggos misbrug – ikke bare af bygdens børn og unge – men af alle de mennesker, han kom i berøring med. Elias må se i øjnene, at alle hans venner har været i Viggos klør – og at alle hans venner har et motiv til at ønske Viggo død.


Brevet fra Pave Nikolaj
Forfatter: Morten Haslund
Isbn: 978-87-90393-53-8
Udgivelsesår: 2000
131 sider - 190 gram
Pris: 98,00 kr.

Beskrivelse

Året er 1450. Pave Nikolaj den V er bekymret, for der kommer ikke længere hverken tiende eller budskaber fra Bispesædet i Grønland til pavestolen. Klerken Theodor fra Fyn bliver ad sære veje udset til at være den person, som skal bringe et brev fra paven til biskoppen i Nidaros med opfordring til, at denne etablerer kontakt med biskoppen i Grønland.
Biskoppen i Nidaros er en gammel mand, som ikke selv kan magte at rejse til Grønland, - og Theodor bliver atter bærer af pavebrevet.
Han når til Sydgrønland, og møder her de – formodentligt – allersidste overlevende nordboer, hvis skæbne har været nok så barsk i et land, hvor temperaturændringer har lagt det før så frugtbare land øde.
En roman, som med stor detaljerigdom og en grundig baggrundsviden fortæller en spændende og gribende historie: - om mennesker i datidens Grønland og Skandinavien – om søfart over Nordatlanten i åben knarre, - om kirkemagt, - og om åndeligt armod.


Tolv med kamikposten
Forfatter: Knud Fischer
Isbn: 978-87-90393-82-1
Udgivelsesår: 2001
163 sider - 360 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

En samling – skal vi kalde det ”erindringsnoveller”. En for hver af årets tolv måneder. Hvert kapitel starter med en beretning om, hvorledes der på netop denne tid af året ser ud i Danmarkshavn, vejrstationen i Nordøstgrønland, hvortil forfatteren var udstationeret i rigtig mange år. Der gås i detaljer om f.eks. isbjørnebesøg i proviantdepotet – eller om trækfuglenes ankomst, - smukt og betagende skildret. Men derefter følger en novelle, som nok så meget hviler på Fischers egne oplevelser blandt mandskabet på vejrstationen. Han skriver på bagsiden af bogen:
” ”Når et år er omme skal jeg sige Dig, hvad de tolv have bragt Dig, mig og os Alle sammen. Nu veed jeg det ikke og de veed det nok heller ikke selv – for det er en underlig Tid, vi leve i”.
Ovenstående er H. C. Andersens slutning på eventyret ”Tolv med Posten”, som jeg helt og fuldt kan tilslutte mig. Mine mange år på de grønlandske vejrstationer har også været underlige. Mangt og meget har jeg oplevet, og nogle af disse hændelser har jeg forsøgt at skildre i mine små historier, der alle er geografisk henlagt til Danmarkshavn, der var mit hjem gennem en halv menneskealder. Nogle vil måske sige, at det var ikke sådan, det gik til, og at personer og tidspunkter var anderledes. Det er muligt, at jeg har overdrevet på visse punkter, - til gengæld har jeg måske ligefrem underdrevet på andre, men bag hver historie gemmer der sig noget virkelig oplevet et eller andet sted, Det eneste, der står helt fast, er naturens gang i løbet af det arktiske år. Den kan hverken jeg eller andre lave om på”.
- Under alle omstændigheder en forrygende morsom bog !


En tjans for tipo
Forfatter: Henning Jacobsen
Isbn: 978-87-90393-79-1
Udgivelsesår: 2001
269 sider - 390 gram
Pris: 98,00 kr.

Beskrivelse

For den unge politibetjent Debora Abelsen, kaldet Tipo, var det en chance, hun ikke kunne lade gå fra sig, da en stilling blev ledig i hendes grønlandske barndomsby Illoqarfik. Det var med store forventninger til gensynet med byen, familien og barndomsveninden Abelone, hun efter atten år i Danmark vendte hjem. For Tipo lignede det en lykkelig historie, virkeliggørelsen af en drøm, men hun blev snart klogere. Da hun kort tid efter ankomsten, på grund af særlige omstændigheder, pludselig står alene med ansvaret for efterforskningen af et kvindemord, indser hun, at meget er forandret siden dengang, samt at hun måske slet ikke er velkommen i byen.
Efter grønlandske forhold er mordet usædvanligt. Det virker gennemtænkt og planlagt. Kunne det skyldes de ondartede spøgelser på åstedet, som den ældre kvinde Martha hævdede? Eller hviler der en forbandelse over stedet? Det var spørgsmålene, som Tipo fik til opgave at efterforske.
Svarene ligger ikke lige for, og da begivenheden trækker alle hendes bekendte ind i sagen, får Tipo og hendes jævnaldrende hjælper, reservebetjenten Laasinnguaq, deres sag for. Under efterforskningen, som trækker spor tilbage i tiden og kalder for længst glemte begivenheder frem i frisk erindring, dukker forhold op, der afdækker sider af Tipos egen – og ukendte – historie som viser, at også hun kan være en del af begivenheden. At mordet sandsynligvis var en fejltagelse, og at det var hende, Tipo, der skulle have været myrdet.


Tarningup ilua
Forfatter: Kelly Berthelsen
Isbn: 978-87-90393-78-3
Udgivelsesår: 2001
112 sider - 270 gram
Pris: 68,00 kr.

Beskrivelse

28 korte noveller af Kelly Berthelsen, som i 2001 var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for denne novellesamling.


Amusartumi nassaat - Fund i skuffen
Forfatter: Kristian Olsen aaju
Isbn: 978-87-90393-64-3
Udgivelsesår: 2001
130 sider - 260 gram
Pris: 68,00 kr.

Beskrivelse

Ord er som fugle – fugle, som via bogens ord flyver ud til læseren. Bogens fugleillustrationer symboliserer lodret og vandret såvel skrivebordsskuffen, fra hvilken minder og historier vælder op og breder sig ud som flyvende fugle – som selve det træ, af hvis ved skuffen er lavet. Det træ, som lodret knejser over fugle, skriveborde – og mennesker.
Essays, synspunkter, digte og forundringer.
Bogen er på dansk og grønlandsk.


Et spinkelt håb
Forfatter: Henning Jacobsen
Isbn: 978-87-90393-98-8
Udgivelsesår: 2002
277 sider - 390 gram
Pris: 98,00 kr.

Beskrivelse

Kan der være mere status i at begå selvmord end i at blive myrdet? Det er dette spørgsmål, som den unge halvgrønlandske politiassistent Debora Abelsen, i sin hjemby bedre kendt som Tipo, må forholde sig til, da en velhavende erhvervsmand og toppolitiker om morgenen efter en gevaldig drukfest findes død i sin seng. Det mener Tipo ikke, naturligvis ikke, men det er tilsyneladende flertallet af de involverede parters opfattelse, herunder byen Illoqarfiks ledende politimand. Uanset om det gav status eller ej, følte Tipo sig overbevist om, at manden var død for en morders hånd. En opfattelse, der sender hende ud i en frustrerende efterforskning som afslører, at der er en del mennesker i den lille by, for hvem et selvmord i det mindste er mere hensigtsmæssigt end et mord. Og en efterforskning, der dels afslører sider af hende selv som fører til en ny, smertende selverkendelse, og dels afdækker nogle nedarvede holdninger og fordomme i det grønlandske samfund, hvis eksistens Tipo nok kendte til, men ikke havde forestillet sig rækkevidden af. Fordomme og holdninger af dybt tragisk format, som i deres værst tænkelige afskygning meget vel kan blive en trussel mod Tipos eget liv.


En sjæls inderste kammer
Forfatter: Kelly Berthelsen
Isbn: 978-87-90393-91-0
Udgivelsesår: 2002
118 sider - 320 gram (hardcover)
Pris: 68,00 kr.

Beskrivelse

”En sjæls inderste kammer” er en samling noveller, short-stories, essays og fabler, som i stil og indhold favner vidt – fra den engagerede samfundskritik til den burleske humor, fra krig til kærlighed, fra fantasi til virkelighed.
Kelly Berthelsen kommer rundt i alle de mørke krinkelkroge og svimlende afgrunde i sjælens inderste kamre, hvor han skiftevis finder scenarier med fuldstændig surrealistisk og hårrejsende indhold, -andre scenarier som kalder på smilet; men vel at mærke på dét smil, hvor utrygheden og uhyggen samtidig risler koldt ned langs rygraden, - men også scenarier med kærlighed og ømhed af stor erotisk intensitet.
Han finder plads til at lange drøje hug ud til kvalmt velmenende politikere og deres medløbere, - og til at beskrive trangen, den altoverskyggende og altfortærende trang, til en rygeklump i sølvpapir og den efterfølgende lede ved eget og andres misbrug, som umuliggør et værdigt liv for misbrugerens børn.
”Denne bog er en berigelse for grønlandsk litteratur” sagde Josef Tuusi Motzfeldt ved præsentationen af den grønlandske udgave (Tarningup Ilua)


I dunkel skygge
Forfatter: Henning Jacobsen
Isbn: 978-87-90133-31-5
Udgivelsesår: 2004
282 sider - 410 gram
Pris: 98,00 kr.

Beskrivelse

”I dunkel skygge” er Henning Jacobsens tredje roman om den frustrerede og hårdtslående halvgrønlandske politiassistent Debora Abelsen, kaldet Tipo. Som de foregående romaner er ”I dunkel skygge” en spændende samtidsorienteret krimi, som – foruden at følge Tipos arbejde med at opklare en uhyggelig forbrydelse i hjembyen Illoqarfik – forkuserer på sociale forhold, som det grønlandske samfund ikke i alle tilfælde ofrer den påkrævede opmærksomhed, men som snarere søges fortiet ihjel.


Ada's optimistiske verden - Adap neriulluarnera
Forfatter: Ada Nzulumike
Isbn: 978-87-90133-32-3
Udgivelsesår: 2004
227 sider - 370 gram
Pris: 78,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

Ni skræmmende og mærkelige noveller, skrevet af den kun 17-årige Ada. Det er fanme’ uhyggeligt, du!
Bogen er på dansk og grønlandsk – oversat til grønlandsk af Kelly Berthelsen.


Ravnens saga
En artisk odyssé
Forfatter: Peter Schledermann
Isbn: 978-87-90393-69-4
Udgivelsesår: 2005
344 sider - 480 gram
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

Under udgravninger på Skrællingø i den allernordligste del af Ellesmere Island fandt Peter Schledermann en jernnagle, som ikke var af eskimoisk oprindelse, men som helt tydeligt havde siddet i en af de både, som nordboerne i Grønland benyttede. Denne jernnagle satte gang i mange tanker om, hvorvidt nordboerne var nået så langt mod nord, og inspireret af disse overvejelser har Peter Schledermann skrevet denne spændende og medrivende roman om en flok unge mænd, som i 1278 drager fra Sandnes i Vesterbygden og nordover for at finde nye jagtmarker hinsides Nordrsetur. Med stor autencitet skildrer forfatteren de unge mænds trængsler og strabadser ombord i ”Ravnen”, men også deres møde med jagtdyr som isbjørn og moskusokse får liv, for ikke at glemme deres møde med eskimoerne, som de får et nært forhold til, da de må overvintre sammen med en lille stamme af jægere på den barske og golde kyst.


Menneskestemmer - Inuit nipaat
Oqaluttuaaqqat - Noveller
Forfatter: Kristian Olsen aaju
Isbn: 978-87-90133-46-3
Udgivelsesår: 2005
163 sider - 320 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

En samling noveller, hvor aaju lavmælt men meget stærkt og følelsesladet fortæller om mennesker og skæbner i Grønland.
Menneskestemmerne er ikke stemmer fra et smukt sangkor. De er glade, ulykkelige, stærke og svage. I Grønland påpeges det af og til, at der er for stor lukkethed blandt mennesker. Er vi mere åbne, vil vi måske lade vore stemmer udtrykke stolthed og større glæde.
Bogen er på grønlandsk og dansk.


Erninnut Qimakkumassakka
Forfatter: Kelly Berthelsen
Isbn: 978-87-90133-44-7
Udgivelsesår: 2005
55 sider - 136 gram
Pris: 48,00 kr.

Beskrivelse

Kalaallit perorsaanermi ileqqui suugamik?
Paaqqinnittarfiit pillugit kaajallaasitami ilaatigut oqaatigineqarsimavoq meeqqerisut kalaallit kulturiat ileqquilu malillugit perorsaasassasut. Taavalu Nuummi paaqqinniffimmi Umiami sulisut aperisimapput kalaallit sunik ileqqoqarnersut. Taamaammat uanga atuagannguaq una allakkusulersimavara oqallinneq katersuinerlu aallartikkumaarsoralugit. (Kelly Berthelsen)


Atornerlugaaneq atornerluineq atornerloqatigiinneq
Forfatter: Nuka
Isbn: 978-87-90133-45-5
Udgivelsesår: 2005
171 sider * 300 gram
Pris: 68,00 kr.

Beskrivelse

 


Had
Forfatter: Kristian Massey
Isbn: 978-87-90133-60-9
Udgivelsesår: 2006
181 sider - 290 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

En grønlandsk dreng, netop i den spirende pubertet, bliver sendt fra sin hjembygd i det nordligste Grønland til et skoleophold i Danmark. Dette sker naturligvis i den bedste mening. Den velbegavede dreng skal have mulighed for at uddanne sig, for at tilegne sig en viden og en lærdom, som han ikke har mulighed for at få derhjemme i bygden. Men så enkelt er det jo ikke !
Drengen Jakob er ikke godt dansksproget og han har aldrig set andet af verden end den lille bygd. Så han begriber ikke et suk af, hvad der sker med ham og omkring ham. Han bliver mobbet, han bliver misforstået og/eller slet ikke forstået. Og hans verden bryder sammen. Værre er det dog, at da han vender hjem, er han også fremmed for alt det ”derhjemme”. Hans far er død – moderen rutcher for fuld fart ned ad spruttens glidebane – og han beslutter at vende tilbage til Danmark for dog trods alt at prøve at få en uddannelse.


Ajunngitsup ajugaanera
Forfatter: Kristian Olsen aaju
Isbn: 978-87-90133-77-1
Udgivelsesår: 2007
195 sider - 366 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Nuuk Nutaap, Qaqortoq Nutaap Paamiullu inerisarneqarneri eqqoriaannagaapput.
Immallu kissatseqqinneragut nunatta sineriaa saarullippassuaqaqqilerpoq. Allanngornerujussuup nassatarisaanik inuuneq qangamut naleqqiunneqarsinnaanngilaq.
Arnat angutillu misilittagaat malittarineqarlutik pissanganartumik oqaluttualiarineqarput.
Oqaluttualiaq nalitsinni pissutsinik siunissamillu takorluuerpalaarluni allagaasoq atuarlugu aallartikkaanni iperaruminaassinnaavoq.


Hvad nu?
Tanker om Gud til adspredelse og samling

Forfatter: Finn Lynge
Isbn: 978-87-90133-85-6
Udgivelsesår: 2008
154 sider - 460 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Gennem en række dybt personlige artikler og essays drøfter Finn Lynge udvalgte tekster fra Bibelen. Teksterne lægges frem under det gode gamle danske ord postil – tekster som er søgt skrevet i tidens ånd, eller modsat. I opgør med samme, men som alle grundlæggende går ét ærinde. At besinde sig på Guds virkelighed, som den møder os i evangeliet og i den tids virkelighed, som er vor.
Tunge emner? – men Finn Lynge giver med vanlig humor (og skarpsleben pen) en stor læseoplevelse – og stof til eftertanke.
Bogen er illustreret af Narsaq-kunstnere som Nuka Godtfredsen, Kistat Lund og andre.


Meeranngua tut ilinngikkuni
Forfatter: Ole Korneliussen
Isbn: 978-87-90133-99-3
Udgivelsesår: 2010
107 sider - 181 gram
Pris: 168,00 kr.

Beskrivelse

En ny novellesamling af Ole Korneliussen.
Imai:
1. Guuti festertunut ilaakulannginnami
2. Uluammi qiseq
3. Miloriaqqaartussaq
4. Ungaluliaq ungalulik
5. Nukappiaraq agiaminik anoritut nipeqalersitsisoq
6. Meerannguatut ilinngikkuni


Det tatoverede budskab
Forfatter: Kristian Olsen aaju
Isbn: 978-87-92554-07-9
Udgivelsesår: 2010
125 sider - 242 gram
Pris: 200,00 kr.

Beskrivelse

Der er gennem de seneste år opstået et begreb, som nogen kalder ”den nordiske krimi”. Bøger som ganske vist har et morderisk grundmønster i bedste kriminalromanstil, men hvor det langt fra er den kriminelle handling, som er det bærende element.
Heller ikke opklaringsarbejdet med dets indviklede intriger er det vigtigste, selv om det naturligvis er dét, som skaber den elementære spænding i bogen.
Nej, det virkeligt interessante, det virkeligt medrivende er skildringen af den spænding, som opstår mellem bogens personer, efterhånden som handlingen skrider frem og de spegede tråde i handlingen redes ud. En spænding, som fra bogens begyndelse blot anes som en dirrende undertone, noget som er mere anet end husket, men som alligevel ligger et sted i underbevidstheden og borer som en torn i kødet.
”Det tatoverede budskab” væver et spraglet billedtæppe med islæt fra såvel Grønland som Danmark og Norge, og det kan være svært at slippe bogen, når man er gået i gang med at læse den.


Kakiorneqaqatigiit
Forfatter: Kristian Olsen aaju
Isbn: 978-87-92554-08-6
Udgivelsesår: 2010
136 sider - 258 gram
Pris: 200,00 kr.

Beskrivelse

Allakkat puuat kingornussattut tigugakku ajaaqqama allagai atuaannariarlugit oqaluttualiap atuarnissaa innimigeqqaarsimavara, aningaaserivimmilu toqqorsimatitsisarfimmik attartoriarlunga karseerannguamut erlinnartuutittut sivisuumik toqqoqqavara. Mianersuuttariaqartunik imaqarsinnaammat nukingiuttariaqarsorinnginnakku. Aamma erlinnartuutigeqqaarniarneranut allanik ulapputeqarlunga naammasinniagaqarnera peqqutigalugu.
Atuagaq Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi Norgemilu pisamasunik allapalaaralunilusooq katiterimmat atuarlugu aallartikkaanni iperaruminaassinnaavoq.


De tamme mennesker - Inuit nujuitsut
Forfatter: Kelly Berthelsen
Isbn: 978-87-92554-04-8
Udgivelsesår: 2011
72 sider - 154 gram
Pris: 148,00 kr.

Beskrivelse

Kelly Berthelsen har skrevet en ny novellesamling, hvor novellerne er trykt på både dansk og grønlandsk i samme bog.
Som altid er Kelly Berthelsen dybt engageret i de personer, som han skildrer i sine noveller: socialt, følelsesmæssigt og politisk. Han afdækker den omsiggribende overfladiskhed og ligegyldighed, som præger vor tids mennesker – i forhold til hinanden, men navnlig i forhold til børnene.
Men Kelly ville ikke være Kelly, hvis han ikke betragter sine medmennesker og sin samtid med stor ironi – en ironi, som formår samtidig at være ætsende kritisk – og kærligt overbærende.
I novellen ”Den store familie” skyder han for eksempel med skarpe hagl efter det såkaldte ”moderne samfund”, hvor indbyggerne i hans opdigtede land ikke længere har lov at tænke eller handle selvstændigt, samtidig med at de foregøgles, at de har ”hjemmestyre” og at alt i dette ”hjemmestyre” kun sker til indbyggernes bedste. En skarp kritik af det danske kolonistyre?


En spytklat på kinden
Forfatter: Ole Korneliussen
Isbn: 978-87-92554-23-9
Udgivelsesår: 2011
134 sider - 256 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Nye noveller fra den grønlandske forfatter Ole Korneliussens hånd.
Ole Korneliussen skriver, så englene synger. Ikke nødvendigvis en smuk sang, for Ole Korneliussen er i den ene hånd ædende ond i sine beskrivelser af de mennesker, som befolker hans noveller, eksempelvis i ”Lad den, som ingen laster har”, men i den anden hånd afslører han en stor og farverig kærlighed til dem, der har fantasi og som tør være ”anderledes”, som for eksempel i ”Drengen der fik sin violin til at lyde som vinden”.
Ole Korneliussen leger med ordene og stiller begreberne på hovedet, så man iblandt bliver ganske tummelumsk.


Alumiguulik
Forfatter: Kristian Olsen aaju
Isbn: 978-87-92554-47-5
Udgivelsesår: 2013
147 sider - 278 gram
Pris: 200,00 kr.

Beskrivelse

Linda Jansen Roskildemeersoq toqoriarneqaraluarpoq, Sussilu, affarmik kalaaleq affarmillu qallunaaq, illoqarfissuarmi Nicemi, Frankrigip kujammut sineriaaniittumi, toqunneqarluni.
Atuagaq atuakkap siuliata ”Kakiorneqaqatigiit” 2010-mi naqittup nanginneraa. Linda Jansen Nanna Petersenilu siullerpaamik marluullutik Parisiliaqatigiittut, aappassaanik ataatsimeersuariarlutik Parisimiinnermik nalaanni kingornalu inuunermikkut allannguuteqartorujussuupput.
Atuagaq Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi Frankrigimilu pisimasunik allapalaaralunilusooq aamma inuit ilisarisimaqatigiit akornanni tarnikkut asanninnikkullu pissutsinik katiterivoq.


Den tatoverede strandvasker
Forfatter: Kristian Olsen aaju
Isbn: 978-87-92554-53-6
Udgivelsesår: 2013
141 sider - 270 gram
Pris: 200,00 kr.

Beskrivelse

Bogen er en selvstændig fortsættelse af ”Det tatoverede budskab”.
Linda Jensen fra Roskilde bliver jagtet som et rovdyr og Sussi, halvt grønlænder og halvt dansker, bliver dræbt i Nice på sydkysten af Frankrig.
Linda Jensen og Nanna Petersen (hovedpersonerne i første bog) rejser sammen til Paris for at deltage i en konference om fiskere og fangeres forhold under hetzen mod sælprodukter i EU og resten af verden, og hvordan dette påvirker deres overlevelsesmuligheder i Grønland.
Denne rejse ændrer både Lindas og Nannas liv radikalt.
Bogen væver et spraglet tæppe med islæt fra såvel Grønland som Danmark og Frankrig, og i væven knyttes også sjæl og kærlighed mellem de involverede personer.
Alt sammen fortalt med aaju’s helt særegne stil, som i bund og grund er præget af hans grønlandske herkomst.


Et råb om hjælp
Forfatter: Otto Steenholdt
Isbn: 978-87-92554-70-3
Udgivelsesår: 2014
134 sider - 200 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Otto Steenholdt har skrevet en meget spændende – og meget grønlandsk – roman. Den handler om fænomenet mennesker, som søger ensomheden i naturen så langt væk fra andre mennesker som muligt: de såkaldte qivittut / fjeldgængere.
En bekendt henvender sig til forfatteren og fortæller, at en fælles ven, som for adskillige år siden er forsvundet og har været betragtet som fjeldgænger, nu ønsker hjælp til at vende tilbage til samfundet. Dette er dog ikke så ligetil, da vedkommende for længst retslig er erklæret død – der har ovenikøbet været afholdt mindegudstjeneste for ham.
Forfatteren lover dog at hjælpe, og i al hemmelighed samler han tøj og madvarer sammen og drager ind i fjorden, hvor fjeldgængeren angiveligt opholder sig. Dette sker ikke uden en vis nervøsitet, da qivittut anses for at være utilregnelige og måske endog farlige. Ingen har før godvilligt givet sig i kast med den opgave at stå ansigt til ansigt med en fjeldgænger – endsige forsøge at hjælpe ham.
Men ……..
Som sagt er bogen nervepirrende spændende, og ikke mindst slutningen på ”eventyret” er ganske overraskende.
Bogen er oversat til dansk efter ”Inuillisimasup Ikioqqunera” af forfatteren selv.


Inuillisimasup ikioqqunera
Forfatter: Otto Steenholdt
Isbn: 978-87-90393-43-0
Udgivelsesår: 2000
258 sider - 230 gram
Pris: 98,00 kr.

Beskrivelse

 


Opiumskrigen i grønland
Kunuk Franzin:
Isbn: 978-87-92554-70-3
Udgivelsesår: 1999
224 sider - 530 gram
Pris: 78,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

Er en Caterpillar gravemaskine i stand til at begå overlagt mord? – eller for den sags skyld flere – og i allerhøjeste grad overlagte – mord?
Kriminalkommissær Fritz Blazfeldt tillader sig at tvivle, - men alle spor peger i den retning, og hvis det ikke er Caterpillar’en, hvem er det så? Har Aqqaluk, der til daglig er ”pilot” på denne store maskine, i hvilken han er overbevist om, at der bor en Angakoq, en finger med i spillet? Og hvem er den mystiske Evelyn Rasmussen? Hvem er frøken Parnuna? – hvem er Gamle Fjols?
Har alle de personer, som slutter op bag organisationen ”Opicum”, helt rent med i posen, eller bruger de ”Opicum” som et skalkeskjul for hashhandel og andre lyssky transaktioner i Nuuk, Grønlands hovedstad.
En yderst spændende krimi.


Forlaget Atuagkat - Box 216 - 3900 Nuuk - Email: