Natur

Polarsøen
Forfatter: Knud Fischer
Isbn: 978-87-90393-55-4
Udgivelsesår: 2000
87 sider - 420 gram (hardcover)
Pris: 98,00 kr.

Beskrivelse

I ord – og ikke mindst i vidunderlige billeder – fortæller Knud Fischer om livets gang i og omkring en lille sø, som ligger et par kilometer vest for radio- og vejrstationen Danmarkshavn i det nordøstlige Grønland.
Knud Fischer var i en lang årrække – faktisk en halv menneskealder – udstationeret her, og han har med sit kamera i hånden gennemtravet hele det barske område omkring vejrstationen. Nok er området barskt – men øde er det så langtfra, hvad Fischer til fulde bevidner med sine billeder – ikke mindst af søens fugleliv, men også møder med moskusokser, lemminger, isbjørn, snehare og insekter dokumenteres. Områdets flora ikke at forglemme.


Insekter og andre smådyr - i Grønlands fjeld og ferskvand
Forfatter: Jens Böcher
Isbn:978-87-90393-62-7
Udgivelsesår:
302 sider - 830 gram (hardcover)
Pris: 278,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

Det er bogens formål at oplyse om de små dyr i Grønland, der lever på land eller i ferskvand. Dels gør den det muligt at sætte navn på mange af dem – eller i hvertfald på den gruppe, som de tilhører.
Dels er der i bogen samlet så mange oplysninger om de grønlandske land- og ferskvandssmådyr, som det i øjeblikket er muligt at give.
Jens Böcher er entomolog og har gennem hele sit liv forsket i de grønlandske insekter og andre smådyr – såsom edderkopper og mider. Han har i nærværende bog udarbejdet nøgler til – og beskrivelse af – de utroligt mange insekter og smådyr, som lever i Grønland. Bogen er 100% videnskabelig, - men er samtidig så enkel og ”jordnær” i sin tekst, at den kan bruges af enhver, som er bare den mindste smule interesseret i emnet.
Bogen er rigt illustreret – dels med spektakulære fotos af såvel smådyrene som af de biotoper, de færdes i – dels med minutiøst udførte tegninger af hvert enkelt dyr. Tegningerne er lavet Vita Pedersen og Jakob Sunesen, - og de farvelagte tegninger er ikke blot videnskabeligt korrekte, de er samtidig hver især et vidunderligt kunstværk.


Pearyland
Redaktion: Gunnar Martens, Jens Fog Jensen, Morten Meldgaard og Hans Meltofte
Isbn:978-87-90133-11-0
Udgivelsesår: 2003
332 sider - 1710 gram (lærredsbind)
Pris: 428,00 kr.

Beskrivelse

Eigil Knuth (1903 – 1996) var den forsker, der om nogen satte udforskningen af det allernordligste Grønland – Peary Land – på dagsordenen. Gennem størstedelen af sit liv arbejdede han utrætteligt – sammen med forskere fra mange lande – på at aflokke dette tilsyneladende øde og golde landskab dets hemmeligheder. Det var Eigil Knuth, som blandt mange andre store opdagelser, fandt den store konebåd ved Nordostrundingen, som skulle vise, at der havde været mennesker i Peary Land for mere end 4000 år siden. Han drømte om at lave en bog hvori alle de forskere, som han havde ”åbnet” Peary Land for, hver især skulle skrive et kapitel om deres speciale og om deres fund. Ja han kom så vidt, at han skitserede en ide til bogens omslag på sin tegneblok.
Han nåede aldrig at få lavet sådan en bog, men i forbindelse med 100-året for hans fødsel blev nærværende bog udgivet på initiativ af Peary Land Fonden. Som var Eigil Knuths universalarving.
Bogen, som er gennemillustreret med vidunderlige fotos, med kort og med reproduktion af Hans Bergs malerier, har artikler af følgende: Eigil Knuth selv, Claus Heinberg, Peter Robert Dawes, Bjarne Grønnow, Jens Fog Jensen, Claus Andreassen, Niels Henriksen, Eckart Håkansson, Svend Funder, Claus Uffe Hammer, Henrik Højmark Thomsen, Niels G. Mortensen, Hans Meltofte, Jens Böcher, Tom Schiøtte, Bent Fredskild, David R. Klein, Jørgen Taagholt, Naja Mikkelsen, Gunnar Martens – samt forord af Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik.


Forlaget Atuagkat - Box 216 - 3900 Nuuk - Email: