Kunst & Kultur

Gaba - Kalaaliarq - Den lille grønlænder
Forfatter: Gitz-Johansen Qalipaasorsuaq
Isbn: 978-87-92554-03-1
Udgivelsesår: 2000 - genoptrykt i 2009
340 gram
Pris: 148,00 kr.

Beskrivelse

Qalipaasorsuaq – Den store maler - var det ”kælenavn”, som grønlænderne gav Aa. Gitz-Johansen, da han arbejdede og malede i Ammassalik og sidenhen i Maniitsoq. Hans billedbog om Gaba udkom første gang i 1947. Bogen er en skildring af en ganske almindelig dag i en østgrønlandsk drengs liv – en dag, hvor han går til fjelds, hvor han møder ryper, sneharer, og kører med hundeslæde til kysten, hvor han ser sæl, hvalros, isbjørn og moskusokser. Bogen er et skatkammer af fortryllende billeder i Gitz-Johansens unikke og umiskendelige streg og farver.


Avanersuarmiut Atisaat - Thuletøj - Thule outfits
Forfatter: Gudrun Chemnitz
Isbn: 978-87-90393-50-3
Udgivelsesår: 2000
91 sider - 550 gram (hardcover)
Pris: 98,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

”Denne bog er en hyldest til Thuleboerne, fordi de med god forståelse har udnyttet alle slags skind fra deres fangst som overlevelsestøj I den kulde, som de lever i. Ikke mindst har de udnyttet alle ressourcer fra skindene, og de har meget udførligt sørget for at udsmykke deres dragter. Vi må forstå vigtigheden af, at forståelse og dygtighed følges ad gennem livet”. (fra Gudrun Chemnitz’s forord)
Bogen gennemgår alle nødvendige klædningsdele til såvel kvinder som mænd og børn. Der gås i detaljer vedrørende tilskæring og hvordan man får mest muligt ud af det enkelte skind, ligesom der i fotos vises mange eksempler på udsmykning af skinddragterne, såvel af praktiske som af kunstnerisk tilsnit.
Bogen er på grønlandsk, dansk og engelsk.


Et sandt tegneraseri - Titartaanersuavik - A passion for drawing
Isbn: 978-87-90133-33-1
Udgivelsesår: 2004
171 sider * 1030 gram (lærredsbind)
Pris: 398,00 kr.

Beskrivelse

Inughuit’s første tegninger. Indsamlet af Knud Rasmussen 1903-1920.
Inughuit titartaqqaataat. Knud Rasmussenimit katersorneqarsimasut 1903-1920.
The first drawings made by Inughuit. Collected by Knud Rasmussen 1903-1920.

Da den Litterære Ekspedition nåede frem til Thule-distriktet I begyndelsen af 1900-tallet, var det ikke nyt for Thule-befolkningen, at der kom folk udefra. Materialet ”papir”, hvor man kan ”sætte spor”, var nok heller ikke nyt, men selv havde de ikke prøvet det. Men da de fik blyant og papir i hånd, udviklede der sig, hvad Mylius-Erichsen beskrev som ”et sandt tegneraseri”. De tegnede og tegnede, og de skildrer minutiøst rejsemåder, fangstdyr, klædedragter og livets gang på bopladsen. De har sikkert moret sig gevaldigt, mens de tegnede.
Det er overraskende at se, hvorledes disse totalt uskolede ”tegnere” mestrer tegnekunstens områder; - måske mest overraskende er deres korttegninger af kystområderne i hele Thule-distriktet. Disse er så nøjagtige, at de stemmer næsten fuldstændig overens med Geodætisk Instituts kort, som er baseret på luftfotografi. Inughuits kort var baseret på hukommelsen.
Mylius-Erichsen skrev: ”Et sandt tegneraseri har grebet alle de unge Eskimoer her på Pladsen. Alle tigger de Blyant og Papir af os og tegner mange interessante Figurer og Redskaber. Opfattelsen af det levende Liv, Bevægelsen er altid meget karakteristisk. Isæt Tâterark, der aldrig før har haft en Blyant i Haanden, tegner Billeder af meget Liv: f.Eks. et med nogle Mænd, der slæber en Hvalros paa Land! Der er virkelig Fart og Flugt over disse Skikkelser; de løber, de arbejder ivrigt, hiver og trækker. Det er dog morsomt og ejendommeligt, at disse Naturbørn første Gang, de faar en Blyant i Haanden, rent uvilkaarligt gengiver det levende Liv med langt større Sikkerhed, end Flertallet af den civiliserede Race formaar det”


Timmiaq, puisi inuullu tarninga
Fugl, sæl & menneskesjæl

Forfatter: Finn Lynge
Isbn: 978-87-90393-70-8
Udgivelsesår: 2005
160 sider - 570 gram
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

Kalaallit Nunaanni ileqqut, inooriaatsit, ussatit upperisallu takorluueriaasii qangamiit maannamut sunniijuarsimasut.
Skikke, leveregler, mundheld og trosforestillinger i Grønland, der giver et indtryk af den grønlandske forestillingsverden fra de ældste tider til i dag.
”Den som spiser den næstøverste halshvirvel på en sæl, den hvirvel som kaldes pilaqqasoq, skal gnave den helt ren for kød. For hvis denne hvirvel ikke bliver gnavet helt ren, vil sælen græde sig ihjel og aldrig mere lade sig fange igen”. – ”En fanger, som er begyndt at blive kajaksvimmel, skal straks få fat på en levende ravneunge, trække bukserne ned og sidde den ihjel. Gør han det, vil han aldrig mere blive svimmel”. – ”Lad være med at spejle dig, for smiler dit spejlbillede til dig er du dødsens”.
Denne højtelskede klassiker fra 1981 er her udgivet i ny, gennemarbejdet udgave. Som førsteudgaven er den gennemillustreret med Jens Rosings vidunderlige tegninger.
Bogen er på grønlandsk og dansk.


Assilisakka - Mine fotografier - My Photographs
Forfatter: Qunerseeq Rosing
Isbn: 978-87-92554-24-6
Udgivelsesår: 2011 (2. udgave)
170 sider - 1225 gram (hardcover)
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

Jette Bang rejste i 1930-erne og 1940-erne rundt i Grønland og skabte med sine mesterlige fotografier en enestående dokumentation af livet og af hverdagen i Grønland.
Efter Jette Bang opstod der et tomrum i den fotografiske dokumentation, men i 1959 trådte Qunerseeq frem på den fotografiske arena, og hun har siden på smukkeste vis løftet arven efter Jette Bang.
Qunerseeq Rosing har gennem sit omfattende fotografiske arbejde først og fremmest koncentreret sig om skildringen af mennesker. Og vel at mærke ikke med opstyltede still-billeder, men med billeder af mennesker i deres daglige miljø og i hverdagens arbejdssituationer. Bogen er et varmt og rigt fotografisk værk, som indeholder nogle af Qunerseeq Rosings allerbedste billeder.


Kalaallit inngerutinik atuinerat
Trommesangstraditionen i Grønland
Drum song tradition in Greenland

Forfatter: H.C. Petersen & Michael Hauser
Isbn: 978-87-90393-60-0
Udgivelsesår: 2006
132 sider - 730 gram (hardcover)
Pris: 348,00 kr.

Beskrivelse

”Det er en prægtig kulturel berigelse for Grønland, at der nu foreligger en bog, der belyser den grønlandske trommesangtradition i alle dens variationer og aspekter. Trommesange, som de populært kaldes i dag, er de traditionelle før-kristelige sange ledsaget af en trommerytme. For et folk uden skriftsprog var det et vigtigt kulturbærende og kulturformidlende medie, der beskrev det sociale, følelsesmæssige og religiøse liv. Sangene og trommerytmerne er de originale budbringere om vor kultur, i kraft af deres oprindelige funktioner, som redskab til løsning af tvistigheder, formidling af myter og sagn m.v. De indeholder viden, erfaring, følelser og oplysninger fra århundreder, overleveret gennem generationer. I dag fremstår trommen desuden som symbol for moderne institutioner som retsvæsen og biblioteksvæsen”.
Således skriver fhv. landsstyremedlem Lise Lennert i sit forord til denne smukke bog. For læseren vil det være en god ide at lytte til den indlagte CD-rom under læsningen, idet denne giver et nuanceret og overbevisende billede af trommesangens mange facetter.


Kassoq - Blå is - Blue ice
Forfatter: Arqaluartâ Rosing
Isbn: 978-87-90133-78-8
Udgivelsesår: 2007
148 sider - 738 gram (hardcover)
Pris: 248,00 kr.

Beskrivelse

Ja – isen er blå – og den er hvid, grå, gylden, grøn – alle regnbuens farver. Arqaluartâ Rosing tager os med sit kamera på en forunderlig rejse dybt ind i isens fascinerende rige – ind i hulninger og sprækker i strandede isfjelde, hvor sol, smeltevand og havets dønninger har skabt en eventyrverden, der stråler som en Aladdins hule.
Et eventyr, som de fleste af os passerer forbi med et skuldertræk – ”Nå, der ligger en strandet isskosse” – men prøv at gå tættere på, - gå ned i knæ, kig ind – og oplev isens glitrende og fortryllende skatkiste.


Umiaq
Den grøndlandske kanobåds historie

Forfatter: H.C. Petersen
Isbn: 978-87-90133-84-9
Udgivelsesår: 2008
92 sider * 816 gram (hardcover)
Pris: 238,00 kr.

Beskrivelse

Umiaq, eller på dansk Konebåd, er betegnelsen for den ældste, kendte bådtype i Grønland. For 4.500 år siden bragte den eskimoer fra det østlige Sibirien til Nordøstgrønland.
For første gang er der her givet en fyldestgørende fremstilling af konebådens historie og dens betydning for den grønlandske befolkning helt op i 1900-tallet.
Bogens første del er en beskrivelse af konebådens konstruktion og af de redskaber, der hører til båden.
I anden del udgør forfatterens mange samtaler med umiaqbrugere sammen med trykte, historiske kilder brikkerne til en spændende, kulturhistorisk fremstilling.
Tredje del fortæller om umiaq som hvalfangerbåd og som rejsefartøj for kolonitidens embedsmænd.
Bogen er gennemillustreret – dels med fotos – dels med H.C. Petersens minutiøse tegninger af detaljer i umiaqs opbygning og af dens redskaber.


Niviarsiaq
Grøndlands sjæl - Kalaallit nunatta tarninga - Soul of Greenland - Grönlands seele

Forfatter:
Isbn: 978-87-90133-87-0
Udgivelsesår: 2008
154 sider * 1250 gram (hardcover)
Pris: 348,00 kr.

Beskrivelse

Gerda Nietzer, blomstermaler, Kristian Mainz, naturfotograf, og Kristian Olsen aaju, forfatter og digter, har sammen skabt denne enestående bog, som i ord og billeder skildrer blomster og natur i Grønland.
En af kunstens opgaver er at hjælpe os med at åbne vore sanser mod skønheden, hjælpe os til at se, at føle og sanse alle de vidunderlige nuancer, som gemmer sig i billeder, uanset om disse billeder er skabt med ord, er malet med pensel eller er fastholdt gennem en kameralinse.
Alle disse tre kunstarter er repræsenteret i denne smukke bog.
Gerda Nietzer var i Sydgrønland i sommeren 2007, og hun har med sine pensler fastholdt sit indtryk af den forbavsende righoldige grønlandske flora. Gerda Nietzers farver gløder med en voldsom intensitet, uanset om hun maler den prægtige Niviarsiaq eller hun skildrer dens baggrund af fjerne bjerge klædt i is og sne.
Også Kristian Mainz var i Sydgrønland i sommeren 2007. Kristian Mainz går med sit kamera tæt på sine motiver; han fanger øjeblikkets poesi i en flyvende ravn eller i spillet af lys og skygge i en klippebloks mange farvenuancer. Flader og former lever deres eget liv i disse på samme tid impressive og ydmyge billeder.
For Kristian Olsen aaju er Sydgrønland fædrelandet. Ingen anden grønlandsk digter eller poet kan som aaju gå bag om ordene – bag om alle klichéerne – og med digte så lette som mælkebøttefnug men samtidig så betydningsladede som penselstrøg vise os dette sit elskede land.
Niviarsiaq – Gederams / Epilobium Angustifolium – er Grønlands nationalblomst.


Kalaallisuuliorneq
Nationaldragten

Vejledning i fremstilling af kvindens nationaldragt
Forfatter: Gertrud Kleinschmidt & Mariane Petersen
Isbn: 978-87-92554-26-0
Udgivelsesår: 2012
64 sider - 545 gram
Pris: 228,00 kr.

Beskrivelse

Lun øjnene og tænk på de grønlandske sangkor, det være sig Mik-koret eller Avaat eller et af de mange andre dejlige kor.
Det første, som viser sig på nethinden, er de utroligt smukke dragter, som kvinderne i koret som oftest bærer.
Fremstillingen af denne dragt, som betragtes som den kvindelige nationaldragt i Grønland, hviler på traditioner, som er givet videre fra mor til datter – fra bedstemor til barnebarn – gennem utallige generationer. Dragten har naturligvis ændret sig gennem årene, men den er stadig ganske utroligt smuk, farvestrålende – og meget, meget feminin.
I nærværende bog gives der en omhyggelig instruktion i, hvorledes den traditionelle grønlandske kvindedragt fremstilles. Her gennemgås materialer, der vejledes i skindberedning og valg af skind og stof, og der gives snitmønstre til alle dragtens dele tillige med anvisning på, hvorledes man tilrettelægger og syr perlekraven.


Qalipaasoq - Den lange maler
Forfatter: Stine Rusbjerg Guldager & Hans Rusbjerg Nørgaard
Isbn: 978-87-92554-65-9
Udgivelsesår: 2014
95 sider - 356 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Kresten Rusbjerg (1918 – 2010) var både håndværksmaler og kunstmaler. Hans første møde med Grønland var som arbejdsmand på den første danske fiskeriekspedition til Grønland: Kristian Venøs havfiskeri ekspedition i 1948.
Mødet med Grønland gjorde et uudsletteligt indtryk på Kresten Rusbjerg, og han vendte siden tilbage til landet med de mange farver og endte med at opholde sig i samlet 18 år i Grønland. På denne første tur til Grønland var han af sted som håndværker og arbejdsmand, men når han havde fri fra arbejdet, drog han ud med sin blyant og pensel og forevigede en række landskaber, og han portrætterede grønlændere, som han mødte på sin vej. Nok var han med som arbejdsmand, men det der især optog ham, var muligheden for at komme til at tegne og male i dette særprægede land.
Krestens egne dagbogsnotater, rigt illustreret af hans portrætter, landskabsmalerier og fotos fra turen, danner et portræt af ham som autodidakt kunstmaler, der allerede som 30-årig havde en særlig evne til at opdage smukke motiver, at se det unikke i hvert menneske, og at vide hvad han ville have ud af livet.
Bogen rummer primært Krestens egne beskrivelser af turen – med enkelte (redaktionelle) forklaringer undervejs skrevet af hans søn og sønnedatter – og giver et indblik i, hvorfor hans første besøg i Grønland langt fra blev det sidste. Grønland blev ikke kun Krestens andet hjem. Landet blev også en kærlighed, som fulgte ham resten af livet.


INUIT PINNERSUT NUUMMI * SMUKKE MENNESKER I NUUK *
BEAUTIFUL PEOPLE IN NUUK

Forfatter: Arqaluartâ Rosing
Isbn: 978-87-92555-83-3
Udgivelsesår: 2015
176 sider - 1025 gram stort format
Pris: 228,00 kr.

Beskrivelse

Det smukkest tænkelige motiv for en fotograf er det menneskelige ansigt. Dette er måske en meget ”firkantet” påstand, men i dette tilfælde er der fuld dækning for denne påstand.
Arqaluartâ Rosing har gennem en årrække fra begyndelsen af dette årtusinde fotograferet en lang række af sine byfæller i Nuuk. I mange tilfælde mennesker, som han har kendt siden sin barndom.
Med vilje er der valgt kun at vise personernes ansigt, - det er ansigtet, som er sjælens spejl, og det er som oftest ansigtet, som afspejler et langt livs glæder og sorger. Her er portrætteret gamle, rynkede og ”brugte” ansigter sammen med helt nye, unge og ubrugte ansigter, og resultatet er et smukt galleri af billeder af smukke mennesker.


Forlaget Atuagkat 20 år / 20nik ukioqalerpoq
Isbn: 978-87-92554-68-0
Udgivelsesår: 2014
102 sider - 346 gram
Pris: 128,00 kr.

Beskrivelse

En jubilæumsbog / Nalliuttorsiorneq malunnartinniarlugu atuakkiaq.
Bogen er udgivet i anledning af Forlaget Atuagkats 20 års jubilæum. Den indeholder dels en bred vifte af tekster udvalgt fra de bøger, som er udgivet gennem disse tyve år: - digte, noveller, tekstprøver fra fagbøget etc. – dels en kronologisk oversigt over de henved 200 bøger, som forlaget har udgivet fra starten og frem til år 2014.


Forlaget Atuagkat - Box 216 - 3900 Nuuk - Email: