Historie & Politik

Andreas Bruuns Journaler 1769 – 75
Andreas Bruunip Ullorsiutai

Redigeret og genskrevet af Karl Elias Olsen
Isbn: 978-87-90393-06-6
Udgivelsesår: 1997
80 sider - 170 gram
Pris: 48,00 kr.

Beskrivelse

Andreas Bruun var efter alt at dømme født 1737. Hans far var Christian Bruun, som i 1742 blev undertold- og tiendebetjent i Christiania. Om Andreas var dansk eller norsk af fødsel, er ikke klarlagt. Hans sprog tyder imidlertid på, at han var nordmand. Fra ganske ung var Andreas Bruun i tjeneste ”ved farten og handelen på Island” og kom, da denne blev forenet med den grønlandske handel under ”det alm. Octr. Handels-compagnie”, derfra over til denne og var underassistent i Ritenbenk, da han i årene 1767-68 ”under store strabadser” deltog i recognosceringsekspeditioner til Upernavik-egnen. Herefter ”resolverede” handelskompagniet at ”consentere i kiøbmand Dalagers projekt at opsøge om de nord et beqvemt sted for at opsætte en ny collonie”. Det overdroges Bruun at grundlægge det nye etablissement. 29. juni 1769 beordredes han af købmand Dalager på kompagniets vegne ombord på skibet ”Lovisenborg”, ført af skipper Søren Lund, ”for med same at gaae nord efter paa recognoscering til det intenderede endelige etablissement”. Bogen indeholder afskrift af tre af Bruuns originale dagbøger fra Upernavik, henholdsvis for årene 1769-70, 1772-73 og 1774-75. Originalerne befinder sig i Universitetsbiblioteket i Oslos Groenlandica-samling. Bogen er på dansk og grønlandsk.


Isuma - Synspunkt
Forfatter: Aqqaluk Lynge
Isbn: 978-87-90393-07-4
Udgivelsesår: 1997
340 sider - 640 gram
Pris: 128,00 kr.

Beskrivelse

Aqqaluk Lynge har siden sin pure ungdom manifesteret sig stærkt i debatten om Grønlands nutid og fremtid, såvel i tale som i skrift. Fra første færd har han haft mod og mandshjerte til klart og koncist at udtrykke sine synspunkter. Altid med et klart sigte: lige ret og værdighed for alle. Bogen er en samling af udvalgte digte, kronikker og debatskabende artikler i aviser og tidsskrifter. Den afspejler Aqqaluk Lynges store og kompromisløse engagement i grønlandsk politik og som mangeårig præsident i den internationale Inuit-organisation I.C.C. (Inuit Circumpolar Conference). Bogen er på dansk og grønlandsk.


Allaffigeqatigiinneq - En brevveksling
Forfatter: Jørgen Brønlund
Isbn: 978-87-90393-25-2
Udgivelsesår: 1999
204 sider - 390 gram
Pris: 128,00 kr.

Beskrivelse

Samlet og redigeret af Ane Marie B. Pedersen.
Jørgen Brønlunds privatarkiv er blandt samlingerne i Kalaallit Nunatta Katersugaasivia / Grønlands Nationalmuseums arkiver. I JB’s privatarkiv er der breve, som er skrevet til Jørgen Brønlund, - som er skrevet til en fortrolig ven. De fortæller om venner; venner, der både er grønlændere og danske, der er blevet forladt af deres kære på grund af dødsfald. Andre er syge og er med håb om helbredelse. Kvinder, som håber at finde kærlighed og andre, som har fundet deres elskede. Gamle venner fra seminarietiden fortæller hinanden om deres mission/arbejde. Disse beretninger, som er forfattet for mere end 100 år siden og som fortæller om venners liv i sorg og glæde, giver læseren et stærkt og uforglemmeligt indtryk. (fra Ane Marie B. Pedersens forord). Da brevene er skrevet enten på dansk eller grønlandsk udgives de med respekt uoversatte.


Slid og slæb
En skildring i ord og billeder af håndværkerlivet i Grønland 1950-1970
Forfatter: Jens Christian Madsen
Isbn: 978-87-90393-13-9
Udgivelsesår: 1999
142 sider - 500 gram (hardcover)
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Jens Christian Madsen, som har deltaget i den grønlandske bygge- og anlægsaktivitet i 35 år, har med denne billedsamling og disse skildringer illustreret de første par årtier af byggeriet efter nytidens begyndelse – en periode, der var barsk for såvel tilskuere som for aktører. En følge af Grønlandskommissionens anbefalinger i 1950 blev en omfattende og hektisk byggeaktivitet, som i det væsentligste skulle gennemføres med dansk arbejdskraft. Da mekaniseringen af byggesektoren var meget beskeden i 1950, og da mekaniseringer i Grønland var omkring nulpunktet, blev det et slid og et slæb for de håndværkere og arbejdere, der gennemførte byggeriet i de første 10-15 år efter nytidens begyndelse. Udover at det var et slid og et slæb at bygge, var den ugentlige arbejdstid på mere end 80 timer fordelt på ugens syv dage. Foruden billeder illustreres håndværkerlivet i 1950-70 af nogle kortfattede skildringer, der er krydret med humoristiske oplevelser, som håndværkerne har fortalt om. En overvejende del af fotografierne er lånt af håndværkere, som var med fra først i halvtredserne.


Ilinniarfigaakkit
Forfatter: Ilinniarfissuarmi ilinniartuusimasut ilinniartuunilersaarutaat
Isbn: 978-87-90393-39-2
Udgivelsesår: 2000
230 sider - 710 gram (hardcover)
Pris: 128,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

Ilinniarfissuaq 1995-imi ukiunik 150-inngortorsiorluni nalliuttorsiormat eqqarsaatigineqarsimavoq atuakkiap saqqummereersup saniatigut aamma tassani ilinniartuusimasut eqqaamasalersaartinneqarnissaat. Suliaq taanna arlalinnik aporfeqareerluni matumuuna saqqummerpoq. Ilinniartuusimasut eqqaamasalersaarutaat pissutsit 1930-kkunnit 1970-kkut tungaannut qanoq issimanerannik paasissutissarpassuarnik imaqarput. Nunatsinni atuartitaanerup ilinniartitaanerullu oqaluttuassartaata ilarujussua inuttaasut misigisaasigut eqqartorneqarluni takussutissaqalerpoq. Oqaluttuartut saniatigut ilinniartut aviisitoqaanni Qarsumi allaaserisaasarsimasut arlallit issuarneqarput naliminni oqallinnermut takussutissaalluaannaratik aammali suli ullumimut eqqarsaatissanik tunniussaqarsinnaasut. Atuagaq pigissallugu pilerinartoq tunissutigissallugulu piukkunnarluinnartoq.


Nuuk / Godthåb
Glimt fra byens udvikling og forslag til historiske strejfture
Forfatter: Jens Christian Madsen
Isbn: 978-87-90393-42-2
Udgivelsesår: 2000
63 sider - 440 gram (hardcover)
Pris: 68,00 kr.

Beskrivelse

Hensigten med denne lille bog er at give turister af enhver art et indblik i Nuuks / Godthåbs udvikling gennem tiderne. Til de turister, som er her i længere tid end nogle få timer, er der forslag til nogle traveture rundt i byen for at se bygninger og bebyggelser. Der vises en række billeder, som i glimt fortæller, hvordan der har set ud rundt omkring i byen i de sidste hundrede år. Ligeledes illustreres byens udvikling ved hjælp af gamle kort og tegninger.


Grønlandske boliger
Selvbyggeri og typehuse
Forfatter: Jens Christian Madsen
Isbn: 978-87-90393-54-6
Udgivelsesår: 2000
237 sider - 1070 gram (hardcover)
Pris: 128,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

Litteraturen om boligpolitikken for Grønland er meget begrænset og meget spredt for perioden før 1950. I denne bog fortælles om hovedpunkterne i udviklingen gennem godt hundrede år forud for 1950. Endvidere citeres væsentlige beskrivelser af overvejelser og synspunkter især fra tiden mellem 1910 og 1950.
Indtil begyndelsen af 1950’erne var grønlænderne selvbyggere og selvejere. Nu – 50 år senere – er boligforhold og vedligeholdelse af boliger blevet en tung byrde for det offentlige.
Efter nytidens begyndelse i 1950 blev der i en årrække bygget mange boliger som én- og tofamiliehuse efter typeprojekter. Typehusbyggeriet er blevet til meget synlige kvarterer i bybillederne. I bogen vises tegninger og fotografier af næsten alle officielle typehusprojekter i perioden 1945-75.
Hensigten med denne registrering af tre årtiers hektisk boligbyggeri er at illustrere periodens arkitektur for eftertiden.


Ukioq 2000 - Nunatsinni
Forfatter: Johan K.S.S. Rosbach
Isbn: 978-87-90393-80-5
Udgivelsesår: 2001
130 sider - 205 gram
Pris: 38,00 kr.

Beskrivelse

Bogen er Johan Rosbachs noteringer – dag for dag – over året 2000, som var det såkaldte ”FNs Børneår”.


Silarput unigani - Da verden evindeligt går videre
Oqallisissiat / Debatoplæg
Forfatter: Kristian Poulsen ”Pablo”
Isbn: 978-87-90393-75-9
Udgivelsesår: 2001
156 sider - 230 gram
Pris: 68,00 kr.

Beskrivelse

Journalisten, debattøren, provokatøren ”Pablo” skrev om stort set alt, hvad han fandt forkert i det grønlandske samfund. Hans kritik var skarp og målrettet, hvilket ikke altid var velset på ”parnasset” (læs: de grønlandske aviser).
”Pablo” udtrykte sig i artikler, debatoplæg, digte – primært på grønlandsk, men også ofte på dansk, når der var emner, som han fandt, at danske i Grønland burde være opmærksomme på eller burde tage sig af.


Den vaskelige tango
Tango nalunartoq

Forfatter: Finn Lynge
Isbn: 978-87-90133-07-2
Udgivelsesår: 2002
141 sider - 500 gram (hardcover)
Pris: 98,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

”For mig at se er det fornuftigt nu at begynde at forberede en form for selvstyre. Men der er mange store spørgsmål, der skal afklares og bringes i orden, hvis man ikke skal have en ordning, som man kan fortryde bagefter.
Finn Lynge, som vi kender som en god debattør, har fulgt med i den hidtidige proces og har gjort sig sine tanker om, hvad det drejer sig om. Nogle af de ting, som kræver en alvorlig debat, er den mentale situation vedrørende juridiske, politiske og holdningsmæssige forhold, som Finn Lynge her viser som historiske ar, der den dag i dag spiller en fortsat rolle i folks tanker om Grønlands forhold til riget som helhed.
Det er personlige synspunkter, der her bringes frem til debat. Man kan mærke, at forfatteren har fulgt processen på tæt hold og har sin egen mening om disse ting. Egentlig behøver man nok ikke at være enig med Finn Lynge i alle spørgsmål. Men han har ret i at bringe en række spørgsmål, der bør debatteres, hvor også tanker om jura, politik og holdninger må formuleres og underbygges”.
(fra Robert Petersens forord)
Bogen er på dansk og grønlandsk.


Spejderbevægelsen i Grønland 1943-2003
Kalaallit nunaanni spejdereqarneq

Isbn: 978-87-90133-08-0
Udgivelsesår: 2003
187 sider - 590 gram (hardcover)
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Spejderitoqqat oqaluttuarput
De gamle spejdere fortæller
Bogen er på dansk og grønlandsk


De usynlige grøndlændere
Kalaallit takussaanngitsut

Forfatter: Iben Mondrup
Isbn: 978-87-90133-24-2
Udgivelsesår: 2004
310 sider - 630 gram
Pris: 98,00 kr. (nedsat)

Beskrivelse

”De usynlige grønlændere” består af 15 personlige samtaler med unge grønlændere, der hver især har sprogproblematikken i Grønland inde på livet.
Det er en samling kritiske, men samtidigt positive og optimistiske fortællinger om sprog og kultur, skiftevis lette, tunge og muntre, videregivet med et glimt i øjet.
Atuakkap ”Kalaallit takussaanngitsut” imarai kalaallit inuusuttut 15-it oqaloqatigineqarneri, takku tamarmik Kalaallit Nunaanni oqaatsit pillugit ajornartorsiuteqarneq assigiinngitsunik malussarfigisarpaat.
Oqaluttuat isornartorsiuerpalaartut peqatigisaanilli pitsaaginnillutillu isumalluarpalaartut. Oqaatsit kulturillu marluk akornanni inuuneq pillugu isummat assigiinngitsut oqitsumik, ilungersunartumik, qiimasumillu saqqummiunneqarput, tamarmilli qungujunnartoqanngitsuunngillat.


Fortælling om postnummer 3900 & 3905
Forfatter: Mette Jensen Gaard
Isbn: 978-87-90393-99-6
Udgivelsesår: 2003
111 sider - 200 gram
Pris: 78,00 kr.

Beskrivelse

Mette Jensen Gaard er dykket ned i alle tilgængelige arkiver og andre kilder for oplysninger om, hvorfor vejene og gaderne i Nuuk og i forstaden Nuussuaq hedder, som de gør.
Hvem har f.eks. lagt navn til Poul Grønlændersvej, eller til Aantuukasiip Aqqutaat, og hvoraf kommer navnet Pukuffik?
Det er der kommet en fin lille levnedsbeskrivelsessamling og stedbeskrivelsessamling ud af. Hun fortæller bl.a. om Jonathan Petersensvej: ”Andreas Jonathan Christopher Petersen, 7. maj 1881 – 22. august 1961.
Jonathan var søn af overkateket Anders Petersen, der var salmedigter og sprogmand. Jonathan var dog overordentlig musikalsk begavet, og efter endt uddannelse på Godthåb Seminarium i 1903 underviste han i sang, musik og grønlandsk. I 1910-11 var han i Danmark for at blive uddannet som organist, og under dette ophold skrev han en lang række smukke og følsomme sange, som den dag i dag er kendte og elskede. Som pædagog har han haft kolossal indflydelse på uddannelsesniveauet overalt langs kysten, dels via sin lærergerning i godt 40 år, og dels via udgivelse af en række lærerbøger i kraft af sin sprogforskning og sin musik”.


Blyminen i mesters vig
Forfatter: Fin Kløve Lassen
Isbn: 978-87-90393-68-6
Udgivelsesår: 2005
234 sider - 1120 gram (hardcover)
Pris: 398,00 kr.

Beskrivelse

Fra slutningen af fyrrerne og frem til begyndelsen af tresserne udspandt der sig det største - i hvert fald til dato – eventyr i ”dansk minedrifts” historie, nemlig opstarten af – og senere lukning og nedlæggelse af – blyminen i Mesters Vig på Grønlands østkyst.
Dr. Lauge Koch og hans team havde under ekspeditioner i området fundet, at der gemte sig store forekomster af bly og zink i de stejle og utilnærmelige fjelde. Efter mange indledende manøvrer med prøvesprængninger og –boringer blev det besluttet at opstarte en egentlig minedrift – og Fin Kløve Lassen var med i hele processen fra de allerførste spæde skridt blev taget. I første omgang som mekaniker på biler og boregrej, siden som ansvarlig for alt materiale og materiel i mineområdet.
Fin Kløve Lassen fortæller såvel om det barske og hårde arbejde med sprængning og vejbygning i et land, hvor jorden og fjeldet er bundet af frost de fleste af årets måneder, som om den store begejstring og kampånd, når det endelig lykkedes. Naturen var imod dem med iskolde storme, fjeldskred og endeløs regn, men naturen var ogsp med dem, med oplevelser af isbjørne, nordlys og betagende snepamoramaer med mulighed for skiture i bagende sol. Bogen er spækket med tekniske detaljer – og er rigt illustreret med billeder af såvel teknik som natur og de mennesker, som deltog i projektet.


Suiaassuseq Persuttaasarnerlu
Køn og vold i Grønland

Forfatter: Mariekatrine Poppel (red)
Isbn: 978-87-90133-53-6
Udgivelsesår: 2006
353 sider - 565 gram
Pris: 248,00 kr.

Beskrivelse

Det første grønlandske seminar om Køn og Vold i Grønland blev arrangeret i Nuuk fra den 7. til 9. marts 2002, med oplæg fra forskere fra forskellige fagdicipliner og fagfolk med forskellige baggrunde.
Denne bog er resultatet af dette seminar.
Følgende temaer blev behandlet: ”Vold i familien”, ”Familier under en social, kulturel og økonomisk forandring”, ”Forvaltning og lovgivning”, ”Forebyggelse af vold”.
Debatbogen indeholder artikler af: Tine Curtis, Jørgen Meyer, Ernst Peilmann, Else Christensen, Agnete Weis Bentzon, Mariekathrine Poppel, Gitte Trondheim, Agathe Fontain, Karna Jokumsen, Else Poulsen, Sten Lund, Regine Enoksen, Peter Frederik Gedionsen.


Grønland i verdenssamfundet
Red.: Hanne Petersen
Isbn: 978-87-90133-59-5
Udgivelsesår: 2006
283 sider - 635 gram
Pris: 228,00 kr.

Beskrivelse

Grønland og det grønlandske folk har på forskellig vis – og i et meget hurtigt tempo – igennem det seneste kvarte århundrede været i gang med at finde sig en plads i et verdenssamfund, der i sig selv er under forandring. Denne antologi viser, at det med en betydelig praktisk og pragmatisk indsats og med ganske megen succes er lykkedes at løfte den opgave, det er at ”sætte sig selv på verdenskortet”.
Fra grønlandsk side har man benyttet sig af både sin egen tradition og den særlige position man har i verdenssamfundet. Som et postkolonialt samfund, beliggende imellem store og indflydelsesrige nationer og retsfællesskaber, med gode naboskaber og forbindelser til Norden, Vestnorden, USA og EU, som repræsentant for oprindelige folk, og med kendskab til ikke-statslige traditioner, samarbejdsformer og vidensformer har Grønland haft mange strenge at spille på i mange forskellige relationer.
Bidragsydere til antologien: Hanne Petersen, Aqqaluk Lynge, Johan Lund Olsen, Niels Tanderup Kristensen, Josef Motzfeldt, Henriette Rasmussen, Mariekathrine Poppel, Finn Lynge, Jonathan Motzfeldt, Lars Vesterbirk, Jørgen S. Søndergaard, Kaspar Lytthans, Marianne Lykke Thomsen, Lisa Skifte Lennert, Peter Kemp, Birger Poppel og Ande Somby.


Inspektørboligen i Nuuk
Forfatter: Gunnar Martens
Isbn: 978-87-90133-63-4
Udgivelsesår: 2007
91 sider - 364 gram
Pris: 228,00 kr.

Beskrivelse

Et af de allerældste huse i Nuuk – ja for den sags skyld i hele Grønland - er Inspektørboligen, - det smukke grå hus, som ligger hvor vejen svinger fra Kolonihavnen og rundt om det, som indtil midten af sidste århundrede var Kolonien Godthåb.
Gunnar Martens har i ord og mange billeder fortalt ikke blot husets historie – med de mange om- og tilbygninger, men også om dets indretning og funktioner op gennem historien, men ikke mindst om de mennesker, som har boet i huset: inspektører, landsfogeder, landshøvdinge og senest rigsombudsmænd.
Gunnar Martens var i perioden 1995 – 2002 rigsombudsmand i Grønland.


Offentligtbyggeri i Grønland 1900 - 1946
Forfatter: Jens Christian Madsen
Isbn: 978-87-90133-69-6
Udgivelsesår: 2007
349 sider - 1600 gram (hardcover)
Pris: 348,00 kr.

Beskrivelse

Denne bog er en omfattende og velgennemarbejdet dokumentation over det byggeri, som skete i offentligt regi i Grønland i perioden 1900 – 1946.
Hovedpersonerne i dette byggeri var P.A. Cortsen, Helge Bojsen-Møller og Pavia Høegh.
Bogen er gennemillustreret med detailtegninger af hver enkelt bygningstype, - kirker, skoler, handelens boliger etc. og indeholder desuden en lang serie fotos fra et stort byggeri i 1932: Pakhuset på Skibshavnen i Godthåb.


Fremmed blandt landsmænd
Forfatter: Søren T. Thuesen
Isbn: 978-87-90393-95-3
Udgivelsesår: 2007
393 sider * 710 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Denne bog er først og fremmest blevet til på grund af min fascination af og beundring for ajoqit, de grønlandske kateketer. Jeg har ønsket at fortælle historien om det stærke sociale engagement og kald, som har været karakteristisk for så mange kateketer, og som fik så afgørende betydning for de tidlige faser i udviklingen af forestillinger om et mere selvstyrende Grønland. Det har været et grundvilkår for kateketerne i kolonitiden at være ”mellemmænd”, at være placeret mellem overordnede koloniale myndigheder og lokalsamfund og menighed. At være kateket var, som man siger på dansk, ofte at være ”en lus mellem to negle”. Det har sjældent været let, og alligevel var det måske netop kateketernes daglige, ofte ensomme kamp, som virkede befordrende for deres mange kunstneriske og politiske udfoldelser. Man behøver her som eksempel kun at nævne kateketernes rolle som pionerer inden for den tidlige grønlandske litteratur.
(fra forfatterens forord).


KNR ukiuni 50-ini - Kiffartuusiuartoq
KNR 50 år - Altid til tjeneste

Red.: Anja Lindelof
Isbn: 978-87-90133-89-4
Udgivelsesår: 2008
166 sider - 534 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Et festskrift i anledning af Kalaallit Nunaata Radioa’s 50 års jubilæum. KNR har indtaget en central plads i den samfunds- og kulturhistoriske udvikling i Grønland og i den enkelte lytters og seers dagligdag, og samtidig har KNR en særstilling som den ældste medieinstitution blandt indigenous peoples. KNR forbereder sig samtidig på at spille en central rolle også i fremtidens mediebillede.
Det er det, som dette festskrift handler om.
Det har bidrag fra Lisbeth Valgreen, Nuka Godtfredsen, Jørgen Poulsen, Nils Johan Heatta, Jakob Janussen, Leif Immanuelen, Carl Christian Olsen, Julie Edel Hardenberg, Marianne Stenbæk, Dorthe Korneliussen, Henning Jacobsen, Malan Marnersdottír, Finn Lynge og Tine Kùitse.


Udsteder og bopladser i Grønland 1901 - 2000
Forfatter: Jens Christian Madsen
Isbn: 978-87-90133-76-4
Udgivelsesår: 2009
252 sider - 1200 gram (hardcover)
Pris: 348,00 kr.

Beskrivelse

Det er vigtigt for et folks identitetsfølelse, at det kender sine rødder. Bosætningsmønsteret i Grønland har ikke altid set ud, som det gør i dag. For bare hundrede år siden boede kun 20 procent af befolkningen i byer eller bymæssig bebyggelse, mens de 80 procent boede spredt ud langs hele kysten på udsteder og bopladser, ofte med kun ganske få indbyggere på hvert sted.
I dag er der kun ruiner tilbage som minde om disse udsteder og bopladser. Ja ofte er der ikke engang ruiner tilbage. Og hvad værre er: - mange mennesker i Grønland ved ikke i dag, hvor de små udsteder og bopladser har været beliggende, endskønt de har været hjem for deres bedsteforældre eller oldeforældre.
Denne bog er en grundig og sober redegørelse for den del af den grønlandske historie, som ligger umiddelbart før vores ”moderne tid”.
Bogen er gennemillustreret med gamle fotos og kort.


Kalaallit nunaanni 1901 - 2000 - Niuertoruseqarfiit asimioqarfiillu
Forfatter: Jens Christian Madsen
Isbn: 978-87-90133-76-4
Udgivelsesår: 2009
276 sider - 1265 gram (hardcover)
Pris: 348,00 kr.

Beskrivelse

Det er vigtigt for et folks identitetsfølelse, at det kender sine rødder. Bosætningsmønsteret i Grønland har ikke altid set ud, som det gør i dag. For bare hundrede år siden boede kun 20 procent af befolkningen i byer eller bymæssig bebyggelse, mens de 80 procent boede spredt ud langs hele kysten på udsteder og bopladser, ofte med kun ganske få indbyggere på hvert sted.
I dag er der kun ruiner tilbage som minde om disse udsteder og bopladser. Ja ofte er der ikke engang ruiner tilbage. Og hvad værre er: - mange mennesker i Grønland ved ikke i dag, hvor de små udsteder og bopladser har været beliggende, endskønt de har været hjem for deres bedsteforældre eller oldeforældre.
Denne bog er en grundig og sober redegørelse for den del af den grønlandske historie, som ligger umiddelbart før vores ”moderne tid”.
Bogen er gennemillustreret med gamle fotos og kort.


Hans egedep ullorsiutai
Forfatter:
Isbn: 978-87-90133-97-9
Udgivelsesår: 2010
307 sider - 1100 gram
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

Grønlænderinut ajoqersuiartortitsinerup aallartinneranik nanginneranillu peqqissaartumik sukumiisumillu nalunaarut aammalu nunap misissorneranik, qanoq issusianik, inuisalu qanoq issusiinik inooriaasiannillu paasisat Hans Egedemit, siullermik Guutip oqaasianik Vogenimi Nordlandiniittuni ilagiinnut ajoqerauiaoq qinngaqquttoq, kingornalu Grønlandimut qallunaat kunngiannit ajoqersuiartortitaq.
Bogen er gennemillustreret med billeder og stik fra Hans Egedes samtid.


Nogle grønlandske slægter
Forfatter: Niels H. Frandsen
Isbn: 978-87-92554-22-2
Udgivelsesår: 2011
404 sider - 902 gram
Pris: 228,00 kr.

Beskrivelse

Hvem er DU? Hvem er dine FORÆLDRE? Hvem er dine OLDEFORÆLDRE? – eller hvem er JEG? – Hvem var MINE oldeforældre? Få steder i verden er der så stor interesse for at kende sine rødder som i Grønland. Spørg hvem som helst – og de har i store træk rede på, hvem de er i familie med – ofte i mange generationer bagud.
Niels Frandsen, som ved bogens udgivelse var arkivar ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, har gennem mange års forskning og ved en kolossal arbejdsindsats samlet oplysninger om i alt 15 slægtsnavne i Grønland, især fra Nordgrønland.
Niels Frandsen har ikke blot forsket i grønlandske kirkebøger, i Inspektoratsarkiverne, skiftesamlinger og museernes fotoarkiver – han har også forsket i diverse arkiver i Skandinavien for at finde så mange oplysninger som overhovedet muligt, og der er så vidt det er gørligt medtaget flere oplysninger om stamfaderen og dennes børn end bare fødsel, ægteskab og død – eksempelvis om stridigheder med bopladsfæller eller myndighedspersoner.


Isortoq
Forfatter: Ricard Petersen & H.C. Petersen
Isbn: 978-87-92554-29-1
Udgivelsesår: 2012
84 sider - 200 gram
Pris: 158,00 kr.

Beskrivelse

Bag ved Maniitsoq (tidligere Sukkertoppen) I Vestgrønland ligger det vældige landområde Isortoq. Dette område har gennem alle tider været Maniitsoqs ”spisekammer”, hvor man har gået på jagt, fisket ørreder og samlet bær.
Ricard Petersen og H.C. Petersen har sammen skrevet beretningen om Isortoq, om områdets egenart, om de mennesker som har benyttet området etc. Og om den kultur, som dette rige spisekammer har givet næring til.
Bogen er rigt illustreret med billeder og kortmateriale.


Nuutoqaq
Guide til Godthåbs bygningshistorie
Forfatter: Ole Christiansen
Isbn: 978-87-92554-43-7
Udgivelsesår: 2013
108 sider - 310 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

I disse år oplever Grønlands hovedstad en større forvandling. Nye bydele bliver anlagt, samtidig med at ældre områder saneres eller nedrives, og moderne højhuse skyder op.
Midt i denne aktivitet er det vigtigt ikke helt at glemme fortiden.
I nærværende bog er der udvalgt nogle af byens gamle bygninger, primært i ”kolonihavnen”, hvis historie fortælles i hovedtræk. Det oplyses, hvorvidt hver enkelt bygning er fredet eller er bevaringsværdig i henhold til Sermersooq Kommunes byplan. For alle de viste bygninger er gældende, at de hver især er interessante, men de afspejler også byens udvikling.
Der er smukke farvebilleder af hvert af de huse, som bogen beretter om, og bag i bogen er der bykort, som viser, hvor de enkelte huse er beliggende og hvor den i bogen foreslåede ”byrundtur” er indtegnet.
Bogens tekst er på dansk, grønlandsk og engelsk.


Ammartagaq - En julekalender
Forfatter: Stephen Heilmann
Isbn: 978-87-92554-77-2
Udgivelsesår: 2014
106 sider - 310 gram
Pris: 148,00 kr.

Beskrivelse

”Jeg glemmer aldrig den følelse, som den tyske brødremenigheds afrejse herfra i 1900 affødte i os alle”. Således skrev den tidligere Herrnhutiske kateket Kristian Tobiassen omkring år 1930.
Stephen Heilmann har taget tråden op og har i 24 kapitler skildret de Herrnhutiske missionærers ophold i Grønland gennem 167 år; deres afrejse i år 1900 og den betydning, som disse missionærer har haft for den grønlandske kultur og tankegang. Eksempelvis er mange af de højtelskede salmer i den grønlandske salmebog digtet af Herrnhuterne, og skikken med, at børnene går rundt med et lys i hånden og synger ved husene juleaften, stammer ligeledes fra Herrnhuterne.
Stephen Heilmann er dykket ned i diverse kilder (Finn Gad, H.C. Gulløv, H. Wilhjelm, Inge Kleivan mfl.) samt i gamle numre af Atuagagdliutit/Grønlandsposten og har skabt et broget billedtæppe om denne korte periode i Grønlands historie.
Bogens tekst er på grønlandsk og dansk I


TUNUP AVANNAARSUANI ANGALANEQ

Redigeret og genskrevet af Ove Rosbach aamma Helene Risager (aaq.)
Isbn: 978-87-92554-82-6
Udgivelsesår: 2016
91 sider - 220 gram
Pris: 168,00 kr.

Beskrivelse

Gennem en lang udsendelsesrække i Kalaallit Nunatta Radioa (Grønlands Radio) i 1980-erne berettede Ove Rosbach til journalisten Helene Risager om sine oplevelser under Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition i 1938-39 til Germania Land, ledet af Eigil Knuth, Ebbe Munch og Alf Trolle.
Ove Rosbach var sammen med Zackæus Sandgreen og Eli Kristiansen tilknyttet ekspeditionen som slædekørere – på dén tid en af de vigtigste funktioner under en videnskabelig ekspedition i det nordøstligste Grønland. Dengang stort set uudforsket land. Den videbegærlige Ove Rosbach deltog med liv og sjæl i alle ekspeditionens mange gøremål, - og sidenhen: omkring 50 år senere – fortalte han med lige så meget liv og sjæl om sine og rejsefællernes oplevelser, alt sammen set med slædekuskens øjne.
Ove Rosbach var født den 27. november 1910 og døde den 18. april 1996. I 1989 overrakte Dronning Margrethe Den Kongelige Belønningsmedalje med Krone til Ove Rosbach.


Nalliuttorsiornermut atatillugu atuakkiaq

Redigeret Hans Antehon Lyng)
Isbn: 978-87-90393-50-3
Udgivelsesår: 2000
124 sider - 460 gram (hardcover)
Pris: 128,00 kr.(nedsat)

Beskrivelse
KALAALLIT ATUAKKIORTUT
Ukiuni 25-ni * 1975-2000
Nalliuttorsiornermut atatillugu atuakkiaq
Alla Hans Antehon Lyng toq

Inuit atuakkiornermik soqutigisallit kateriffeqarnissamik isumaqalersut 1975-imi ukiakkut peqatigiiffimmik pilersitsipput. Pilersitaat nunatsinni tamarmi ilisimaneqarlualersoq tassaavoq peqatigiiffik KALAALLIT ATUAKKIORTUT. Taamernit ukioq manna 2000-imi ukiut 25-t qaangiupput. Peqatigiiffik anguniagaqarluni ingerlasoq annerusumik minnerusumillu iluatsitsisarluni siunertaminik angusaqartarpoq. Suliniutaasa pingaarnersaraat ilaasortat atuakkamikkut pitsaasumik nalinginnarineqaratillu pineqartarnissaat. Atuakkiornermik assigisaanillu soqutigisallit nunatsinni pineqartarnerat ukiuni kingullerni peqatigiiffiup suliniuteqarneragut pitsannguuteqaraluartoq, taamaattoq suli pissutsit aaqqittarialinnik ilaqarput. Sulianik saqqummeeriaatsit nutaat sukkasuumik atuleriartor peqatigiiffiup susassarai siulersuisuisalu qaquguluunniit atalersussat periarfissaasigut arajutsinaveersaartariaqarlugit. Suliniutit taamaattut pilersinnagit peqatigiiffiup suliarisimasai ilungersuutigisimasaalu atuakkami uani atuarneqarsinnaapput. Ukioq nalliuttorsiorfik malunnatinniarlugu peqatigiiffiup siulersuisuisa atuakkiortoq Hans Anthon Lynge qinnuigisimavaat nalliuttorsiornermut atatitamik atuakkioqqullugu. Atuakkiap pilersikkiartornerani atuakkiortup siulersuisullu suleqatigiinnerat pitsaasumik ingerlavoq. Assiliartassat Frederik Kristenimit isumagineqarput katersorneqarlutillu.


Tele 75 Oqaluttuatsialaat krønike

Forfatter: Per Danker
Isbn: 978-87-90393-57-0
Udgivelsesår: 2000
264 sider - 1.615 gram
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

Det handler i denne verden ikke kun om teknik, logik, økonomi og effektivitet, men i høj grad også om mennesker – medarbejdere og kunder, som gennem tiden har været en integreret del af TELE – Det grønlandske Televæsens – historie.
En krønike er jo enten en historisk fremstilling eller en samling skrøner, men denne TELE-krønike er begge dele. Således er mange af beretningerne baseret på interviews eller gulnede arkivalier, men det kan udmærket forekomme, at fantasien har pyntet lidt på sagen – hvis det har været nødvendigt. For ofte skulle man tro, at sandfærdige beretninger fra TELE’s for tid var skrøner.
Bogen er rigt illustreret – og dens tekst er på såvel dansk som grønlandsk.


Fællesskagets glæde

Forfatter: Idræts forbundet
Isbn: 978-87-90393-57-0
Udgivelsesår:
sider - 700 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Qillarsuaq

Forfatter: Guy mart-rousseliere
Isbn: 978-87-90393-96-1
Udgivelsesår:
sider - gram
Pris: 128,00 kr.

Beskrivelse

.


Langt hjemmefra

Forfatter: Ernst Jensenbr
Isbn: 978-87-90393-71-6
Udgivelsesår:
sider - gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Nunagisaq ungaseqalugu

Forfatter: Ernst Jensenbr
Isbn: 978-87-90393-71-6
Udgivelsesår:
sider - gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 1997

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 97-887-90393-14-4
Isbn: 97-90393-14-7
Udgivelsesår: 1998
236 sider - 339 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 1998 - 1999

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-90393-40-3
Isbn: 97-90393-40-6
Udgivelsesår:2000
244 sider - 396 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Ole Marquardt: Grønlænderne of vestens covilisation - træk af Rink-tiden grønlandskpolitiske diskussion.

Bent Flemming Nielsen: Grønlandsk teologi på Ilisimatusarfik - kontekstualitet of kvalitet.

Birgitte Jacobsen: Sprog i kontakt. Er der opstået en ny dansk dialekt i Grønland?

Jette Rygaard & Birgitte Kleist Pedersen: Feltarbejde, metode og teori - medieforskning i Grønland.

Elisabeth Engberg-Pedersen og Frederikke Blytmann Trondhjem: Fra barn til voksen: udviklingen i genfortælling af en billedbog på grønlandsk.

Erik Gant: Grønland som begivenhed.

Hanne Petersen: Fremtid-normer og for-billeder i forandring.

Hans Junker Mortensen: Medier og Politik i Rigsfællesskabet.

Jens Chr. Manniche: Civilisation og national forpligtelse.

Karen Langgård: Vestgrønlændernes syn på østgrønlænderne gennem tiden.
Niels Frandsen: Lært at læse - og hvad så? Grønlandske bøger i Nordgrønland 1791 - 1850.

Wolfgang Kahlig: Interkulturel kommunikation på det grønlandske arbejdsmarked.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2000-2001

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-90393-94-5
Udgivelsesår: 2002
229 sider - 508 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Peter Colding-Jørgensen: Traditionel Inuit Metafysik - et idehistorisk projekt.

Eskil Dickmeiss: 'Giv os i dag vor daglige sæl!' - et essay om sprog, kultur og teologi.

Birgitte Jacobsen: Sprog i kontakt - om grønlandske indlån af danske udtryk. En pilotundersøgelse.

Wolfgang Kahlig: "Uddannelse for udvikling" i det moderne grønlandske samfund. Pædagogiske modeller for global og transkulturel læring.

Karen Langgård: Fjeld, elv og hav. Natursynet i Tarrarsuummi tarraq / Saltstøtten.

Jens Chr. Manniche: Herskersprog - dansk-grønlandske parlører og lærerbøger i det 19. årh.

Ole Marquardt: Demografi, fertilitet og religion: Demografiske konsekvenser af overgangen til kristendom og kristne ægteskabsformer i Grønland.

Jens Kaalhauge Nielsen: Udenrigspolitik, globalisering & bæredygtige dilemmaer.

Birgit Kleist Pedersen: Hjemve som brik til en selvforståelse - ud fra flytteønsker blandt 12-19 årige i Grønland.

Jette Rygaard: Grønland og den kulturelle globalisering.

Gitte Tróndheim: Dansk integration og kultur i Grønland.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2002

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-90133-22-5
Udgivelsesår: 2003
154 sider - gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2003

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-90133-22-1
Isbn: 97-90133-22-6
Udgivelsesår:2004
154 sider - 354 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2004 - 2005

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-90133-58-0
Isbn: 97-887-90133-58-7
Udgivelsesår:2006
241 sider - 426 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2006-2007

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-90393-71-6
Udgivelsesår: 2008
sider - gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2008-2009

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-92554-05-5
Udgivelsesår :20010
244 sider - 569 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2010-2012

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-92554-41-3
Udgivelsesår: 2013
264 sider - 556 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Ilisimatusarfik - Grønlands Universitets - årsskrift 2010-12
Indhold:
Karen Langgård: Hvordan ser salmebogen Tussiutit fra 2008 ud med en teksthistorikers øjne?

Flemming A.J. Nielsen: Da apolakyptikken kom til Grønland.

Birgit Kleist Pedersen: Kultur er ikke noget, man tager på om søndagen.

Jette Rygaard: Film, facts, fascination og følelser - og de stjålne generationer.

Ulrik Pram Gad: Postkoloniale suverænitetsspil: Grønland i marginen af Europa.

Anders Ravn Sørensen: Penge og national identitet i Grønland.

Wolfgang Kahlig & Jette Eistrup: Institutionalisering af indsats til forebyggelse af selvmord i Grønland.

Bodil Karlshøj Poulsen: Alkoholens historie i Grønland.

Elizabeth Rink, Ruth Montgomery-Andersen, Gitte Tróndheim, Dionne Gesink, Louise Lennert og Navarana Kotalawala: The Role of Personal Responsibility, Trust and Relationships, and Family Communication in the Prevention of Sexually Transmitted Infections among Greenlandic Youth.

Tine Aagaard, Tove Borg og Lise Hounsgaard: Hverdagsliv og daglig livsførelse.

Merete Watt Boelsen: Feer og hekse i uddannelsessektoren.

Jane Buus Sørensen og Ulla Willumsen: Brug af geografiske informationssystemer, GIS, til underviosning på læreruddannelsen.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2013-2014 bind 1

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-92554-71-0
Udgivelsesår: 2014
232 sider - 503 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

KULTUR OG SPROG:

Karen Langgård: Moses Olsens digtning.

Per Langgård: Hvorfor kan danskere i Grønland - stadigvæk - ikke grønlandsk?

Birgit Kleist Pedersen: Kulturel revitalisering - hvorfor?

Jette Rygaard: Selvudvikling i et glasbur - medieovervågning versus privatliv på nettet.

RELIGION:

Kirsten Donskov Felter: Striden om kateketdåben - udviklingen af den grønlandske gejstlighed set i et professionsperspektiv.

Kathrine Kjærgaard: "Skaberens Godhed og Visdom som giver hvert Land det nødvendige" - grønlandsmissionæren Henrik Christopher Glahn som fysikoteolog.

Flemming A.J. Nielsen: En ukendt grønlandsk katekismus fra 1724.

Kennet Pedersen: Hvorfor, hvorfor - den udelukkede, eller indelukkede tredje antropologiske mulighed. En overvejelse over den tidligere angakkok Auas "demonstration" over for Knud Rasmussen.

SAMFUND OG SUNDHED:

Maria Ackrén: Greenland's Electoral Results 1979-2013 - an Overview.

Bodil Karlshøj Poulsen og Birgit Niclasen: Grønlandske folkeundersøgelsesprogrammer og deres forløbere.

Ruth Montgomery-Andersen og Stephan Montgomery-Andersen: "We must be the first example for our children, an example for what they are to become" - the Caring Nature of Men.

Karen Wistoft: Infant simulation in parental and sexuality education in Greenland.


Grønlands kultur og samfunds-forskning 2013-2014 bind 2

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-92554-72-7
Udgivelsesår: 2014
247 sider - 537 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

INDHOLD:
Uffe Jakobsen: Etableringen af Ilisimatusarfik (Inuit Institut): Politiske diskussioner forud for dannelsen af Grønlands Universitet.

Robert Petersen: Ilisimatusarfiks første 12 år.

Henrik Wilhjelm: Teologisk Institut (1983-89)

Per Langgård: Om mål og midler i Ilisimatusarfiks første år.

Claus Andreasen: Der var engang i 90'erne.

Ole Marquardt: Fra Noorliit til Ilimmarfik.

Aage Rydstrøm-Poulsen: Det ny Ilisimatusarfik.

Tine Pars: Ilisimatusarfik i dag.

Bogen er på dansk og grønlandsk


Modernization and Heritage

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-92554-50-5
Udgivelsesår: 2013
233 sider - 519 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Ny bog udgivet af Ilisimatusarfik / Det grønlandske Universitet i samarbejde med Forlaget Atuagkat.

Bogen indeholder følgende artikler:

Thorkild Kjærgaard: August Krogh, CO2, and Global Warming

Steven Arnfjord, Lise Hounsgaard: Transforming a disempowered social worker profession using participatory action research in Greenland

Ellen Avard: Greenhouses in the North

Patricia Gaviria: Inuit modernity in postsecondary edication policies from Nunavut and Greenland

Karen Langgård: Modernity without or with heritage ?

Frédéric B. Laugrand and Jarich G. Oosten: Inuit bowhead whaling and shamanism in the Canadian Eastern Arctic

Andreas Otte: Polar bears, eskimos and indie music

Jette Rygaard: Media and public service in a democratic society

Gry Søbye: To be or not to be indigenous

Kirsten Thisted: Discourses of indigeneity


Kalaaleq nunarsuarmiorlu

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-92554-11-6
Udgivelsesår: 2010
223 sider - 622 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlander og global

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-90197-05-4
Udgivelsesår: 2004
203 sider - 504 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


From oral tradition to rap

Forfatter: Ilisimatusarfikbr
Isbn: 978-87-92554-21-5
Udgivelsesår: 2011
287 sider - 746 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

Bogen er et resultat af et literært projekt omfattende det circumpolare område, afholdt i Nuuk i august 2008. Projektets titel var "Glocalization - Language, Literature and Media" (glocalization: global/local).

Indeholder indlæg af

Harald Gaski "Song, Poetry and Images in Writing". Sami Literature

Malan Marnersdóttir: "From Oral Poetry to Rap in the Faroes"

Kirsten Thisted: "Greenlandic Oral Traditions. Collection, Reframing and Reinvention"

Karen Langgård: "Greenlandic Literature from Colonial Times to Self-Government"

Michael P.J. Kennedy: "Canadian Inuit Literature in English. A Critical Bibliography"

Noel McDermott: "Canadian Literature in Inuktitut"

William Schneider: "Alaska Native Writers. Writing and Tradition"


Grønlands bygder

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-63-5
Udgivelsesår: 2013
391 sider - 856 gram
Pris: 248,00 kr.

Beskrivelse

.


Kalaallit nunaanni nunaqarfiit

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-67-3
Udgivelsesår: 2014
391 sider - 856 gram
Pris: 248,00 kr.

Beskrivelse

.


Eske Brun

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-38-3
Udgivelsesår: 2012
315 sider - 537 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Eske Brun kalaallit-nunaatalu nutssliaasup pinngornera

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-48-2
Udgivelsesår: 2012
315 sider - 840 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Inherit my heaven.kalaallit gender relations

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-14-7
Udgivelsesår: 2011
208 sider - 459 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Hverdagsliv med sygdom

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-84-0
Udgivelsesår: 2015
sider - gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Nappaateqarluni ulluinnarni inuuneq

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-87-1
Udgivelsesår: 2016
sider - gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Myten om elskede sønner

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-00-0
Udgivelsesår: 2013
sider -260 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Ernerit asasat pillugit oqaluttuaq

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-00-0
Udgivelsesår: 2013
sider -260 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Den juridiske ekspedition

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-00-0
Udgivelsesår: 2010
sider -650 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Sundhed på toppen

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-00-0
Udgivelsesår: 2007
sider -325 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Unges trivsel i grønland 2004

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-92554-00-0
Udgivelsesår: 2006
sider -286 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Sundhed og helbred hus skolebørn i grønland fra 1994 til 2002

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-08-4
Udgivelsesår: 2004
sider -280 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Folkesundhed i Grønland

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-08-4
Udgivelsesår: 2004
sider -360 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Participatory Ownership and Management in Greenland

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-01-7
Udgivelsesår: 2001
sider -600 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Grønlandsk kost

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-00-9
Udgivelsesår: 2011
sider -230 gram
Pris: 175,00 kr.

Beskrivelse

.


Udviklingsforskning

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-986351-8-2
Udgivelsesår: 2011
sider -450 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Workshop Ecosystem West Greenland

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-03-3
Udgivelsesår: 2002
sider -250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Abort i Grønland

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-02-5
Udgivelsesår: 2001
sider -250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Socio-Economic Research on Management Systems of Living Resources

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-03-3
Udgivelsesår: 2005
sider -250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


De vestnordiske landes fældelse-historie I

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-07-6
Udgivelsesår: 2003
sider -250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


De vestnordiske landes fældelse-historie II

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90133-70-6
Udgivelsesår: 2006
sider -250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


København som Vestnordens hovedstad

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90133-70-6
Udgivelsesår: 2007
sider -250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


11th inuit studies conference

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-04-1
Udgivelsesår: 2002
sider -250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Kalaallit Nunaanni Naartuersittarnrq

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-06-8
Udgivelsesår: 2003
sider -250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Peqqinneq pitsaanerqaaq

Forfatter: Gønlands Selvstyre
Isbn: 978-87-90948-00-0
Udgivelsesår: 2008
sider - 250 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Retsforhold og samfund i Grønland

Forfatter:Hanne Petersen og Jakob Janussen
Isbn: 978-87-90393-12-0
Udgivelsesår: 1998
sider 396 - 750 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Cultural and social reseach in Greenland 1995-96

Forfatter: Robert Petersen
Isbn: 978-87-92554-10-9
Udgivelsesår: 1998
sider - 396 gram
Pris: 198,00 kr.

Beskrivelse

.


Cultural and social reseach in Greenland 1992-2010

Forfatter:Ilisimatusarfik
Isbn: 978-87-92554-10-9
Udgivelsesår: 2010
sider - 880 gram
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

.


Kullorsuaq

Forfatter:
Isbn: 978-87-92554-00-0
Udgivelsesår: 1996
sider - 430 gram
Pris: 38,00 kr.

Beskrivelse

.


Nuummi Noorliit 1733-2003

Forfatter:Ilisimatusarfik
Isbn: 978-87-92554-00-0
Udgivelsesår: 2003
sider 140 - 280 gram
Pris: 128,00 kr.

Beskrivelse

.


Ny Herrnhut i Nuuk 1733-2003

Forfatter:Ilisimatusarfik
Isbn: 978-87-90133-47-7
Udgivelsesår: 2003
140 sider - 326. gram
Pris: 128,00 kr.

Beskrivelse

.


Qaannat alannguanni

Forfatter:Tupaarnaq Rosing Olsen
Isbn: 978-87-90393-84-8
Udgivelsesår: 2005
140 sider - 326. gram
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

.


The Right to Return

Forfatter:Aqqaluk Lynge
Isbn: 978-87-90393-86-4
Udgivelsesår: 2002
140 sider - 326. gram
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

.


Retten til Thulelandet

Forfatter:Christian Harlang
Isbn: 97-887-90528-08-9
Udgivelsesår: 1999
208 sider - . gram
Pris: 298,00 kr.

Beskrivelse

En gennemgang af det historiske forløb fra tiden før kolonisationen i 1909/1910 til tvangsflytningen i 1953 af Thulebefolkningen som følge af anlægsarbejder i forbindelse med Thule Air Base, og videre frem til i dag hvor de tvangsflyttede fører retssag mod den danske stat i et forsøg på at opnå erstatning.


Forlaget Atuagkat - Box 216 - 3900 Nuuk - Email: